psixoloq.info » Maraqlı » Məqalələr » Страница 14
Zamir 999
Hər üç nəfərdən birində əsəbilik daxili yanma adlanan sindromun nəticəsi olur. Bu zaman təkrarlanan stress situasiyaları insanın psixoloji müdafiə mexanizmlərini sıradan çıxararaq insanın öz emosiyalarına nəzarətini zəiflədir. Digər hallarda isə əsəbilik hər hansı bir problemin əlaməti olur...
Zamir 859
Bir müddət əvvəl ayaqüstü iş rejiminin oturaqlı işdən daha xeyirli olduğu təcrübi olaraq sübut edilmişdi. İndi isə Lester Universitetindən olan alimlər hesab edir ki, aramsız şəkildə avtomobil sükanı arxasında oturmaq və televizor seyr etmək insanın əqli bacarıqlarını zəiflədir...
Leyla.E 1 553
Uşaqların ilk etdiyi səhf əgər çox böyük nəticə doğurmayacaq şəkildədirsə tənbehləməklə ana və ata müdaxilə etməlidir. Əlbətdə buda bir cəza üsuludur. Bunu anlıq ciddi baxışlarla ifadə etmək olar. Bu uşağa etdiyi hərəkətdən valideynin narazı olduğunu göstərər...
Zamir 903
Konformizm İnsanlar mənsub olduğu, yaxud təsadüfi səbəblərdən qoşulduğu, yaxud sadəcə müşahidə etdiyi qrupun davranışını, fikirlərini, yanaşmalarını təkrarlamağa, onlardan biri olmağa təbiətən (avtomatik) meyllidir. Məsələn, partlayış baş verir, bu an qrup halında dayanmış adamlar hansısa istiqamətə qaçmağa başlayır...
Ragim 1 457
Qadınlar nə istəyir? ”Bu suala bütün həyatı boyu cavab axtaran Freyd ömrünün son günlərində etiraf edirdi: “30 il insan psixologiyasını öyrənməyə sərf etdim, yeganə suala cavab tapa bilmədim. Qadın nə istəyir?”...
Zamir 545
Son dövrlərdə insanların telefon zəngini hallüsinasiya şəklində eşitməsi problemləri onları ciddi şəkildə narahat etdiyindən Avstraliyalı alimlər bu istiqamətdə tədqiqat aparmağı qarşıya məqsəd şəklində qoymuş və bu situasiyanı tədqiq etməyə başlamışlar. Aydın olmuşdur ki...
Zamir 663
Klassiklərdən birinin fikrinə görə, kitab ruhun dərmanıdır. Bir müddət əvvəl isə həkimlər sübut ediblər ki, mütaliə həm də güclü sağaldıcı prosedurdur. Bu gün inkişaf etmiş ölkələrin bir çox aparıcı klinikalarında yeni müalicə metodu – biblioterapiya tətbiq edilir...
Zamir 1 042
Psixoloqiyanın XIX əsrin axırlarında Avsriyali psixiatr və psixoloq Ziqmund Freyd tərəfindən yaradılmış mühüm bir istiqamətidir. Öncə psixoanaliz isterik nevrozların öyrənilməsi və müalicəsi metodu kimi yaranmışdır. Psixoterapevtik praktikanın nəticələrinin, həmçinin normal psixi həyatın müxtəlif hadisələri - yuxugörmənin, dil çaşmalarının, yanlış hərəkətlərin, zarafatların analizi- Freyd tərəfindən ümumi psixoloji mexanizmlərin fəaliyyətinin nəticəsi kimi...