psixoloq.info » Psixologiya » Страница 7
Zamir 221
Paranoya psixoloji bir narahatlıq ilə birlikdə cəmiyyət içində həddindən artıq yanlış fikirli kəslər bazasını kimi istifadə edilən, mənası yunan dilindən “havalanma” olan xəstəlik kimi xarakterizə olunur. Paranoya narahatlığı təməlində həddindən artıq yanlış fikir, narahatlıq və mənasız düşüncələr cəmləyir...
Zamir 646
Qarabasma tibbi termin deyil. İnsanlar adətən, olmayan bir şeyi görəndə, eşidəndə, hiss edeəndə buna "qarabasma” deyir. Tibbdə isə bu hal «halyusinasiya» adlanır. Duyğu orqanlarına uyğun olaraq görmə, eşitmə, qoxu, dad və taktil halyusinasiyalar olur. Halyusinasiyalar müxtəlif psixi xəstəliklərdə təsadüf oluna bilər. Görmə halyusinasiyaları - cinlər, yaxın yerdə olmayan insanlar...
Zamir 284
Altruizm (latınca alter-başqa) - başqa adamlara təmənnasız xidmət göstərilməsindən, onların xoşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini qurban verməkdən ibarət əxlaqi prinsip; eqoizmin əksidir...
Zamir 637
Insanların iradəsindən asılı olmayaraq yaranan fikirlər, qorxular, şübhələr, hərəkətlər və s. ”Sarışan hallar "adlanır. (sarişan hallar nevrozu, OCD, ). Insan sarışan halların mənasız, lazımsız olduğunu dərk edir, lakin onlardan canını qurtara bilmir, yəni sarışan fikirləri beynindən çıxara bilmır. Məsələn insan düşünə bilər: " Nəyə görə insanın 2ayağı var? Atın isə 4?”, " Nəyə görə insan burunları biri birindən fərqlidir?” və s. Buna sarışan fikirlər...
Zamir 291
Effekt ilk dəfə dahi alman yazıçısı İohan fon Hötenin "Gənc Verterin iztirabları" adlı əsəriylə əlaqədar müşahidə olunduğundan, bu əsərin qəhrəmanının adı ilə də adlandırılıb. Əsər Verter adlı personajın intiharı ilə bitir. Əsərin təsir gücü o dərəcədə böyük olur ki, onun təsiri ilə özünəqəsd epidemiyası Avropanı bürüyür...
Zamir 279
İnsan üçün onun adının tələffüz edilməsindən daha yaxşı səs yoxdur. Tanışlıq zamanı ilk növbədə adamın adını yadda saxlamaq lazımdır. Vəzifəsini, ixtisasını yox, məhz adını. Yaxşı münasibət qurmaq istəyənlər üçün bu, çox vacibdir...