psixoloq.info » Psixologiya » Psixoloji terminlər » Страница 4
Zamir 553
Lunatikləri hər zaman sirli şəxslər adlandırıblar. Onların ətrafında olan bu sirli aləmi isə heç kim aşkar edə bilmədiyindən onları şeytan adlandırırdılar. Yəqin bu səbəbdən də lunatiklərlə bağlı bir çox rəvayətlər də yaranıb. Lunatik latın sözü olub, yuxuda gəzən deməkdir. Lunatiklər hələ yazı meydana gəlməzdən əvvəl mövcuddurlar...
Zamir 1 075
Niyə insanlar eyni situasiyalarda özlərini fərqli aparır, öz hisslərini fərqli ifadə edir, baş verən hadisələrə fərqli reaksiyalar göstərir? Bəli insanlar xarakterinə, tərbiyələrinə, mədəniyyətlərinə görə biri-birilərində seçilir...
Zamir 648
Oğlanın anasına qarşı duyduğu şüursuz yaxınlığa görə atasını qısqanması və bununla əlaqədar ruhi pozuqluqlar kompleksinə verilən addır. Freydin qurucusu olduğu Psixanalitik nəzəriyyəyə görə qarşı cins olan valideynləri sahiblənmə və öz cinsindən valideynləri itələmə mövzusunda uşağın bəslədiyi duyğu, düşüncə, impuls və fantaziyaların cəmidir...
Zamir 504
Paranoya psixoloji bir narahatlıq ilə birlikdə cəmiyyət içində həddindən artıq yanlış fikirli kəslər bazasını kimi istifadə edilən, mənası yunan dilindən “havalanma” olan xəstəlik kimi xarakterizə olunur. Paranoya narahatlığı təməlində həddindən artıq yanlış fikir, narahatlıq və mənasız düşüncələr cəmləyir...
Zamir 1 153
Qarabasma tibbi termin deyil. İnsanlar adətən, olmayan bir şeyi görəndə, eşidəndə, hiss edeəndə buna "qarabasma” deyir. Tibbdə isə bu hal «halyusinasiya» adlanır. Duyğu orqanlarına uyğun olaraq görmə, eşitmə, qoxu, dad və taktil halyusinasiyalar olur. Halyusinasiyalar müxtəlif psixi xəstəliklərdə təsadüf oluna bilər. Görmə halyusinasiyaları - cinlər, yaxın yerdə olmayan insanlar...
Zamir 747
Altruizm (latınca alter-başqa) - başqa adamlara təmənnasız xidmət göstərilməsindən, onların xoşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini qurban verməkdən ibarət əxlaqi prinsip; eqoizmin əksidir...
Zamir 1 041
Insanların iradəsindən asılı olmayaraq yaranan fikirlər, qorxular, şübhələr, hərəkətlər və s. ”Sarışan hallar "adlanır. (sarişan hallar nevrozu, OCD, ). Insan sarışan halların mənasız, lazımsız olduğunu dərk edir, lakin onlardan canını qurtara bilmir, yəni sarışan fikirləri beynindən çıxara bilmır. Məsələn insan düşünə bilər: " Nəyə görə insanın 2ayağı var? Atın isə 4?”, " Nəyə görə insan burunları biri birindən fərqlidir?” və s. Buna sarışan fikirlər...