psixoloq.info » Video » Obsessiv - Kompulsiv pozuntu

Obsessiv - Kompulsiv pozuntu

Zamir 648
İnsanların iradəsindən asılı olmayaraq yaranan fikirlər, qorxular, şübhələr və s. hərəkətlər Obsessiv - Kompulsiv pozuntunun əlamətidir. Buna sarışan hallar deyilir. Insan sarışan halların mənasız, lazımsız olduğunu dərk edir, lakin onlardan canını qurtara bilmir, yəni sarışan fikirləri beynindən çıxara bilmır. Məsələn insan düşünə bilər: " Nəyə görə insanın 2ayağı var? Atın isə 4?”, " Nəyə görə insan burunları biri birindən fərqlidir?” və s. Buna sarışan fikirlər deyilir. İnsan bu fikirlərin mənasız olduğunu bilir, amma bunları ağlından çıxara bilmir. Bunun bir çox növü vardır. Hər şeyin simmetrik olmasını istəyən insanlar.


Məqaləni paylaş

Rəyini bildir